Petra Koonstra

 

 

 

Het Paleis - Voormalig Scheikundig Laboratorium
Langestraat 166
9712 MH Groningen
E. petrakoonstra@planet.nl


Ontwerp website:
Petra Koonstra
Uitvoering:
Manja van der Storm

© 2014

Copyrights over de op deze website afgebeelde kunstwerken, foto's en teksten berusten bij Petra Koonstra. Het vertoonde materiaal mag niet worden gereproduceerd, verspreid of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming.